System filozofii indyjskiej uznający autorytet świętych pism hinduizmu, zajmujący się powiązaniami między ciałem, a duchem. W powszechnej świadomości składa się on głównie z technik relaksacyjnych opartych na ćwiczeniach oddechu oraz usprawniania ciała statycznymi rozciągającymi ćwiczeniami fizycznymi, tak zwanymi „asanami”. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Joga to skomplikowany system wierzeń oparty na hinduizmie, który utrzymuje, że poprzez odpowiedni trening, medytację i dyscyplinę duchową oraz przestrzeganie pewnych norm etycznych, dostąpi się wyzwolenia z kręgu sansary, czyli następujących po sobie wcieleń, elementu charakterystycznego dla wiary w reinkarnację. Joga jednak nie jest terminem jednolitym. Pewne techniki ćwiczeń czy medytacji mające na celu rozpoznawanie prawdziwej natury rzeczywistości zostały zaadoptowane przez liczne odłamy wierzeń buddyjskich, tantrystycznych czy dzinistycznych. Inne są rozwijane przez rozmaite ruchy religijne. Istnieje również wiele jej odmian, np. hatha-joga, krija-joga, hot-joga, bikram-joga, ashtanga-joga, kundalini-joga. Joga powstała w Indiach, wielokrotnie wspomina się o niej w Wedach, jej definicja nie jest jednak jednorodna. Powszechnie przyjmuje się, że jest to metoda samodoskonalenia, medytacji i ascezy mająca prowadzić do wyzwolenia się z kręgu narodzin i śmierci. Poprzez powściąganie zjawisk świadomości ma w rezultacie pomóc w osiągnięciu kaiwalji, czyli stanu bezwarunkowego istnienia, absolutnej wolności.

Nie znaleziono produktów.